Revija za socijalnu politiku, Svezak 15, Br. 2 (2008)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Međunarodna konferencija: Uloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaštva na djecu u zemljama u tranziciji

Olja Družić Ljubotina

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014