Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 1 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Mreža socijalne potpore za stare ljude i međugeneracijska pravednost u Sjedinjenim Državama

Joanne E. Coury

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014