Revija za socijalnu politiku, Svezak 3, Br. 1 (1996)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Nakon zlatnog doba: budućnost socijalne države u novom svjetskom poretku

Gøsta Esping-Andersen

Sažetak


U ovom prilogu autor raspravlja o aktuelnoj krizi i budućnosti socijalne države u svijetu. On upozorava na razlike koje se u tom pogledu javljaju između pojedinih skupina zemalja, odnosno tipova socijalne države. Sada su svugdje prisutni trendovi deetatizacije i privatizacije u domeni socijalne sigurnosti s ciljem postizanja veće gospodarske učinkovitosti. No postavlja se pitanje, dokle se u tome može ići a da se ne ugrozi socijalna integracija ostvarena zahvaljujući socijalnoj državi.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014