Revija za socijalnu politiku, Svezak 4, Br. 3 (1997)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Aleksandar Halmi: Kvantitativna metodologija u društvenim znanostima

Nino Žganec

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014