Revija za socijalnu politiku, Svezak 7, Br. 1 (2000)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Nacrt buduće javne politike prema starima u Sjedinjenim Državama: prošlost kao proslov

Joanne E. Coury

Sažetak


Autorica u ovom radu nudi, prije svega, pregled razvoja politike prema starima u SAD-u, od začetaka do najnovijih inicijativa. Poseban je naglasak na političkom i zakonodavnom kontekstu u kojem se razvijala politika prema starima. U radu se jasno nastoji pokazati kako povijesno naslijeđe i danas utječe na izbor određenih političkih mjera prema starima. Također, autorica pokazuje kako je etički i vrijednosni sustav bio povezan sa specifičnim političkim reagiranjima na potrebe starijih osoba. Osim toga, u radu se ekstenzivno raspravlja o modelu dugotrajne skrbi za stare, koji se trenutno nalazi u središtu pažnje američke javnosti. Kritički se razmatra čitav niz mjera i programa s humanog i financijskog stajališta, kao i sa stajališta pojedinih interesnih grupa. Na kraju, autorica analizira i ocjenjuje najnovije prijedloge Clintonove administracije te raspravlja o budućim pravcima razvoja politike prema starima. Ona zaključuje da većina Amerikanaca podupire model dugotrajne skrbi te je spremna plaćati posebne poreze u tu svrhu. Ona misli da će budući razvoj dugotrajne skrbi biti obilježen nastojanjima da se usluge pružaju u domovima starih osoba i njihovim lokalnim zajednicama (radi poticanja nezavisnosti u svakodnevnom životu). No, i buduća politika prema starima, smatra autorica, kretat će se u rasponu od ekspanzionističkog do redukcionističkog pristupa.

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014