Revija za socijalnu politiku, Svezak 29, Br. 2 (2022)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Potrebe starijih osoba za uslugama iz sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj

Ana Štambuk, Lea Skokandić, Marija Penava Šimac

Sažetak


U radu su prikazani rezultati istraživanja potreba za uslugama iz sustava socijalne skrbi starijih osoba koje se provodilo pri centrima za socijalnu skrb. U istraživanju je sudjelovala 3 001 osoba, a obuhvaćene su bile sve županije u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja potreba za uslugama iz sustava socijalne skrbi, a u svrhu poboljšanja kvalitete života starijih osoba. U radu su prikazana socio-demografska obilježja anketiranih starijih osoba, obiteljsko stanje, članovi kućanstva, podrška djece, izvori prihoda, imovinsko i zdravstveno stanje, funkcionalno stanje, prava koja ostvaruju iz sustava socijalne skrbi te potrebe za uslugama koje nedostaju. Ispitanici smatraju da su usluge pomoći u kući najpotrebnije, ali isto tako postoji značajan interes za uslugom institucionalnog smještaja. Postoje razlike u potrebama za uslugama skrbi s obzirom na veličinu mjesta. Prikupljeni podaci predstavljaju empirijsku podlogu za sustav socijalne skrbi o starijim osobama u donošenju strateških dokumenata kojima je potrebno zaštiti ovu ranjivu populaciju.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014