Revija za socijalnu politiku, Svezak 25, Br. 1 (2018)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Nenad Karajić, Lidija Japec i Mirna Krivokuća: Rezultati gap analize; Lidija Japec (ur.) Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Predrag Bejaković

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014