Detalji o autoru

Ajduković, Dean, Odsjek za psihologiju, Filozoski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, HrvatskaRevija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014