Revija za socijalnu politiku, Svezak 12, Br. 3 (2005)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Dostignuća i promašaji gospodarskog razvoja Hrvatske u proteklom stoljeću

Stjenko Vranjican

Sažetak


Autor u vrlo sažetom obliku nastoji prikazati rezultate gospodarskog razvoja Hrvatske u proteklom stoljeću. Genezu nedovoljne razvijenosti povezuje sa turbulentnim političkim prilikama i ratnim zbivanjima tog razdoblja. Smatra da su hegemonističke politike Austro-Ugarske Monarhije i Kraljevine Jugoslavije bitno umanjile potencijalne mogućnosti razvoja u to doba. U razdoblju nakon II. svjetskog rata unatoč visokih ulaganja ostvareni su ispodprosječni rezultati zbog voluntarističkog karaktera djelujućeg društveno-ekonomskog sustava. U razdoblju nakon stjecanja potpune suverenosti znatan dio proizvodnog potencijala Hrvatske destruiran je loše provedenom privatizacijom i neoliberalnom ekonomskom politikom koju je vlada provodila po preporuci Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Zato su ukupni dosezi razvoja Hrvatske u proteklom stoljeću znatno manji od mogućih. Hrvatska nije uspjela smanjiti svoje zaostajanje za razvijenim državama regije i svijeta.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014