Revija za socijalnu politiku, Svezak 16, Br. 2 (2009)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Aktivnosti u odabranim zemljama u poticanju isplativosti rada

Predrag Bejaković

Sažetak


U članku se daje pregled stanja i aktivnosti u odabranim zemljama u poticanju isplativosti rada. Programi isplativosti rada u najvećoj su mjeri usmjereni na pospješivanje financijskih poticaja koji se ostvaruju iz rada u odnosu na materijalna prava iz sustava socijalne skrbi i zapošljavanja. Daje se pregled nekih ključnih novijih reformskih aktivnosti u nacionalnim sustavima socijalne zaštite i programa tržišta rada koje su usmjerene na uključivanje u svijet rada skupina koje uglavnom ostvaruju manje dohotke pa stoga i nisu previše zainteresirane za zapošljavanje i aktivno traženje posla. Tim se mjerama povećava dohodak od rada i pospješuju poticaji za rad osobama koje ostvaruju samo dohodak iz transfera. Važnu ulogu ima i porezni sustav – porezne osnovice, izuzeća i olakšice, te granične porezne stope.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014