Revija za socijalnu politiku, Svezak 1, Br. 4 (1994)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Žena u radno-socijalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske

Vera Jelčić

Sažetak


Zaštita žene u sustavu radno-socijalnog zakonodavstva dobiva sve više na važnosti. U prijedlozima izmjene tog zakonodavstva u Hrvatskoj predlažu se znatne novine u vezi sa statusom žene. Dio tih prijedloga usmjeren je na poticanje porasta nataliteta. Porast nataliteta jedne zemlje ne treba stimulirati samo parcijalnim zakonskim rješenjima, već ponajprije svestranim mjerama, kako pravnim tako i gospodarskim i socijalnim. Također, za potpuniju zaštitu žene nije dostatno donijeti samo odgovarajuće pravne norme, nego treba utjecati na promjenu svijesti u društvu, kao i na druge faktore.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014