Revija za socijalnu politiku, Svezak 13, Br. 3 (2006)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Asad Alam i suradnici (ur.): Growth, Poverty and Inequality: Eastern Europe and Former Soviet Union

Predrag Bejaković

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014