Revija za socijalnu politiku, Svezak 13, Br. 3 (2006)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Financijske prilike i zdravlje nezaposlenih u Hrvatskoj: Vodi li financijska deprivacija do lošijeg zdravlja?

Zvonimir Galić, Darja Maslić Seršić, Branimir Šverko

Sažetak


Pretpostavlja se da negativan utjecaj nezaposlenosti na zdravlje nezaposlenih modificiraju njihovi financijski resursi. Smanjeni resursi pogoršavaju negativne učinke gubitka posla, a posjedovanje resursa može ublažiti stresove nezaposlenosti. Nedavna meta-analiza (McKee-Ryan et al., 2005.) je ustanovila da su raspoloživi financijski resursi i percipirana razina financijskog stresa povezani s psihičkim, ali ne i s fizičkim zdravljem nezaposlenih osoba. No, navedena studija je ukazala i na to da je odnos financijske situacije i fizičkog zdravlja vrlo rijetko istraživan. Sukladno tome, cilj je ovog priloga istražiti povezanost raspoloživih financijskih resursa s psihičkim i fizičkim zdravljem nezaposlenih osoba. Podaci su prikupljeni na reprezentativnom uzorku registriranih nezaposlenih osoba u Hrvatskoj (N = 1138). Ispitana je razina njihove objektivne (prihod po članu obitelji) i subjektivne financijske deprivacije (izraženost financijskih briga i dostatnost prihoda za zadovoljenje različitih potreba). Subjektivno zdravlje sudionika ispitano je hrvatskom inačicom Upitnika zdravlja SF-36, psihometrijski utemeljenog instrumenta za procjenu fizičkog i psihičkog zdravlja. Dobiveni rezultati pokazuju da su i psihičko i fizičko zdravlje povezani s objektivnom i subjektivnom financijskom deprivacijom. Stupanj povezanosti je veći za psihičko zdravlje i za subjektivne mjere deprivacije. Razmotrene su teorijske i praktične implikacije ovih nalaza.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014