Revija za socijalnu politiku, Svezak 11, Br. 3 (2004)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Model otvorene koordinacije protiv siromaštva: Novi “proces socijalnog uključivanja” Europske unije

Maurizio Ferrera, Manos Matsaganis, Stefano Sacchi

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014