Revija za socijalnu politiku, Svezak 11, Br. 3 (2004)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Revidirana strategija socijalne kohezije Vijeća Europe

Vijeće Europe

Sažetak


Na summitu Vijeća Europe održanom 1997. godine kao jedan od prioritetnih ciljeva istaknuto je promicanje socijalne kohezije u europskim zemljama. Na tom je summitu utemeljen Odbor za socijalnu koheziju (CD - CS) kojem je određen zadatak izrade Strategije socijalne kohezije Vijeća Europe. Strategija socijalne kohezije usvojena je 2001. godine, a osnovno polazište su joj rezultati projekta «Ljudsko dostojanstvo i socijalna isključenost», odnosno izvještaj koji je podnijela skupina stručnjaka pod vodstvom C. Duffy. Strategija prvenstveno inzistira na činjenici da socijalna prava trebaju biti svima dostupna. Upravo na temu dostupnosti socijalnih prava 2003. godine usvojen je dokument Vijeća Europe pod nazivom «Pristup socijalnim pravima», koji je objavljen i na hrvatskom jeziku. Međutim, nakon kratkog vremena pojavila se potreba za izmjenom Strategije socijalne kohezije, pa je Odbor započeo rad na revidiranoj verziji. Tako je nastala Revidirana strategija socijalne kohezije, koja je usvojena na sjednici Odbora ministara održanoj 31. ožujka 2004. godine. Radi se o važnom dokumentu Vijeća Europe u kojem su sadržane osnovne ocjene i smjernice za djelovanje na svim bitnim aspektima socijalne politike u Europi. Važno je napomenuti da je, pored osnovnog dokumenta, Odbor za socijalnu koheziju usvojio Metodološki vodič za izradu indikatora socijalne kohezije, koji je u nekim europskim zemljama i regijama već primijenjen i pokazao se vrlo korisnim i praktičnim.Budući da se radi o važnom dokumentu Vijeća Europe na području socijalne politike, odlučili smo objaviti prvi prijevod Revidirane strategije socijalne kohezije na hrvatskom jeziku.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014