Revija za socijalnu politiku, Svezak 30, Br. 2 (2023)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović (ur.): Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: protiv rodno uvjetovanog nasilja

Ana Marija Sikirić Simčić

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014