Revija za socijalnu politiku, Svezak 30, Br. 3 (2023)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Dobni stereotipi i položaj vlastite dobne skupine u društvu iz perspektive osoba starije životne dobi

Lea Skokandić

Sažetak


Dobni stereotipi i meta-stereotipi o starijim osobama predstavljaju osobne i društveno uvjetovane generalizirane pretpostavke o tome kakve bi trebale biti osobe starije životne dobi, kako bi se trebale ponašati i što će vjerojatno doživjeti kao pripadnici te starosne skupine, ne uzimajući u obzir individualne razlike među njima. Dosadašnje spoznaje upućuju na brojne nepovoljne učinke samo-stereotipiziranja, stereotipiziranja i ageizma na samopoimanje, samo efikasnost, zdravlje i dobrobit starijih osoba. U nedostatku saznanja o doživljaju položaja starijih osoba u našem društvu te njihovom viđenju tipičnih pripadnika vlastite dobne skupine, u ovom istraživanju se nastojao steći dublji uvid koristeći kvalitativni istraživački pristup. Polustrukturiranim intervjuom je ispitano 40 sudionika u mlađe starije životne dobi. Kvalitativnom analizom sadržaja izjava utvrđeni su stereotipi koje sudionici imaju o fizičkom izgledu, psiho-fizičkim obilježjima te ponašanjima vezanim uz socijalne odnose starijih osoba. Položaj starijih osoba u društvu je uglavnom doživljen kao nepovoljan i socijalno isključujući od strane države i društva.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014