Revija za socijalnu politiku, Svezak 30, Br. 2 (2023)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Međuzavisnost rodne zastupljenosti i postignutih rezultata u tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj

Željko Mateljak, Dubravka Jurlina Alibegović

Sažetak


Svaka institucija u državnoj upravi u Republici Hrvatskoj organizira svoje poslovanje kroz brojne upravne organizacije (uprave) i ustrojstvene jedinice (samostalne sektore, sektore, službe, odjele, odsjeke i pododsjeke) čiji se broj i odgovornosti razlikuju s obzirom na njihovo unutarnje ustrojstvo. U ovom radu naglasak je na tijelima državne uprave, odnosno na ministarstvima i državnim upravnim organizacijama. U radu se nastoji dati odgovor na istraživačko pitanje postoji li razlika u efikasnosti poslovanja tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj u odnosu na zastupljenost žena i muškaraca među zaposlenim službenicima i namještenicima. Cilj rada je prepoznati važnost i analizirati rodnu zastupljenost u tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj i utvrditi postoji li razlika u efikasnosti rezultata rada u tijelima državne uprave u odnosu na zastupljenost žena i muškaraca. Istraživanjem je obuhvaćeno 16 ministarstava i 12 državnih upravnih organizacija u Republici Hrvatskoj koji ukupno zapošljavaju oko 49 820 zaposlenika. Prema rezultatima istraživanja ne postoji statistički značajna razlika između efikasnosti poslovanja i rodne zastupljenosti u tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014