Revija za socijalnu politiku, Svezak 27, Br. 2 (2020)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Jednakost šansi u postizanju svakodnevne kvalitete života kod gluhoslijepih osoba

Marija Brajdić Vuković, Petra Vuković

Sažetak


Ovaj rad bavi se narativnim biografskim istraživanjem kvalitete života i jednakosti šansi gluhoslijepih osoba s područja grada Zagreba. Nalazi su utemeljeni na narativnoj analizi provedenih polu-strukturiranih dubinskih intervjua s 12 gluhoslijepih osoba koje imaju teškoće različitog stupnja težine. Labovljevom analizom te kasnijim grupiranjem preko narativa, osobne priče i iskustva grupirani su u pet tipova prema iskustvima tijekom školovanja, društvenosti, zaposlenju i kasnijoj kvaliteti života. Nalazi istraživanja upućuju na velike poteškoće koje osobe s dvostrukim invaliditetom tijekom života onemogućuju u kvalitetnom njima prilagođenom obrazovanju, a onda i razvoju normalne društvenosti, odnosno omogućavanju izostanka izoliranosti i depresije.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014