Revija za socijalnu politiku, Svezak 23, Br. 2 (2016)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Razvoj mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i njihova evaluacija

Predrag Bejaković

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014