Revija za socijalnu politiku, Svezak 22, Br. 1 (2015)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Izgledi razvoja kombinirane socijalne politike u Crnoj Gori

Gojko Bežovan, Marina Dimić Vugec, Dragana Radović

Sažetak


Koristeći prilagođen instrument, izrađen u okviru provedbe dva vala istraživanja o izazovima razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj, u Crnoj Gori je 2012. godine provedeno istraživanje »Izazovi razvoja kombinovane socijalne politike u Crnoj Gori«. U ovom radu prikazani su rezultati provedenog istraživanja koji govore o jakostima i slabostima različitih ključnih dionika za stvaranje poticajnog okruženja i realnih temelja za jačanje i korištenje modela kombinirane socijalne politike u pravnim aktima i njihovoj konkretnoj primjeni. Ispitanici uključeni u istraživanje bili su predstavnici prepoznatih ključnih dionika u području socijalne politike, pa su tako sudjelovali gradovi/općine, centri za socijalni rad i njihove podružnice, (biroi) burze rada i njihovi uredi (kancelarije), organizacije civilnog društva te socijalne ustanove. U uvodnom dijelu razmatra se teorijsko-analitički okvir razvoja modela kombinirane socijalne politike u tranzicijskim zemljama. Uvidom u crnogorske dokumente socijalne politike, daje se osvrt na okruženje u kojem se nalaze potencijalni nositelji i promicatelji koncepta kombinirane socijalne politike, potom se izlažu rezultati empirijskog istraživanja o jakostima i slabostima kombinirane socijalne politike u Crnoj Gori.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014