Revija za socijalnu politiku, Svezak 20, Br. 1 (2013)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Predškolski odgoj i obrazovanje kao socijalna investicija

Jelena Baran

Sažetak


U radu se razmatra institucionalizirani predškolski odgoj i obrazovanje kroz pregled postojećih istraživanja o utjecajima pohađanja predškolskih ustanova na kognitivni i socijalni razvoj djeteta te kroz pregled analiza troškova i koristi programa ranog razvoja za djecu slabijeg socio-ekonomskog statusa. Pohađanje predškolskih ustanova pozitivno je utjecalo na kognitivni razvoj djeteta u smislu bolje pripremljenosti polaznika za školu, pri čemu se posebno ističe važnost kognitivno usmjerenog kurikuluma i veličine grupe. U pogledu socijalnog razvoja ishodi su ovisili o kvaliteti predškolske ustanove te o tome jesu li sami autori tumačili određeno ponašanje kao problematično ili kao socijalno kompetentno. Predškolski programi ciljani na djecu vrlo slabog socio-ekonomskog statusa polučili su visoke stope povrata jer su proizveli značajne promjene u životnim šansama polaznika, dok su za univerzalne programe u literaturi izrađene tek procjene te nema jedinstvenog odgovora o tome proizvode li ekonomski povrat uloženih sredstava.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014