Revija za socijalnu politiku, Svezak 20, Br. 1 (2013)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Iskustva odabranih zemalja u profesionalnoj (radnoj) rehabilitaciji

Predrag Bejaković, Ivica Urban, Petar Sopek, Ivan Škoc

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014